Archiwum dla Styczeń, 2016

Mieszkanie dla młodych

Od stycznia 2014 roku młodzi ludzie kupujący swoje pierwsze lokum mogą liczyć na pomoc finansową ze strony polskiego rządu a to za sprawą projektu „Mieszkanie dla młodych”. Pomoc ta jest możliwa w wypadku, gdy osoby takie nie posiadają innego mieszkania własnościowego, ani nie posiadali go w przeszłości; jeżeli młodszy z małżonków nie ukończył 35. roku życia; jeżeli kredyt będzie równoważnością co najmniej 50% ceny mieszkania i będzie zaciągnięty na co najmniej 15 lat oraz jeżeli cena mieszkania nie przekroczy stawki określonej dla danej lokalizacji.

Osoby samotne oraz bezdzietne małżeństwa mogą liczyć na 10% dopłaty do wkładu własnego a małżeństwa z jednym dzieckiem już na 15% dopłaty. Posiadanie dwojga dzieci to 20% dopłaty a w przypadku trojga i większej ilości – 30%. Ustawodawca postanowił także dołożyć 5% dopłaty dla tych z rodzin, które w przeciągu pięciu lat od zakupu mieszkania, będą miały kolejne dziecko, własne lub przysposobione.

Nie wszystkie banki przystąpiły do tego programu, warto więc sprawdzić listę tych, u których taką pomoc można uzyskać. Pełna, ciągle aktualizowana lista znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zapracowany jak … polski przedsiębiorca

 

Polski przedsiębiorca wykonuje swoje obowiązki blisko 4 godziny tygodniowo dłużej, niż pracownik najemny – tak wynika z danych przedstawiony przez Główny Urząd Statystyczny.  Mimo iż obie grupy spędzają w biurze mniej godzin, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu, to różnica pomiędzy czasem ich pracy nie zmienia się wiele.

 

Co mówi GUS?

GUS, raz na kwartał, publikuje szczegółowe dane dotyczące średniego tygodniowego czasu pracy. Niemal wszystkie badania wskazują, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą  pracuje dłużej niż pracownik. Najspokojniejszym okresem, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników, są pierwsze miesiące roku.

W I kwartale przedstawiciele obu tych grup spędzają w biurach najmniej czasu. Dane za I kwartał 2015 r. wskazują, że pracodawcy oraz pracujący na własny rachunek pracowali średnio 39,6 godzin tygodniowo, natomiast pracownicy najemni – tylko 38.8 godzin w tygodniu. Początek roku to również okres, w którym różnica pomiędzy średnim czasem pracy prowadzących działalność, a pracowników najemnych jest najmniejsza, jednak nawet wówczas to przedsiębiorcy pracują dłużej.

 

Ziarnko do ziarnka…

Kolejne kwartały przynoszą stopniowe wydłużanie tygodniowego czasu pracy. O ile w przypadku pracowników, wydłużenie to wynosi 1 do 2 godzin tygodniowo, to w przypadku pracujących na własny rachunek i pracodawców różnice te mogą sięgać nawet 4 godzin tygodniowo. Najwięcej czasu przedsiębiorcy spędzają w biurze w miesiącach letnich a ich tydzień pracy trwa wówczas średnio nawet 46 godzin. Pracownicy w tym czasie spędzają w biurze nie więcej, niż 40 godzin. Pozornie niewielka różnica – 3,7 godzin tygodniowo oznacza, że polscy przedsiębiorcy pracują ok. 0,7 godziny dziennie dłużej niż ich pracownicy. W skali roku, jeśliby różnicę tę pomnożyć przez 52 tygodnie, a następnie podzielić przez tygodniowy czas pracy pracowników najemnych, to okazuje się, że polski przedsiębiorca spędza w pracy niemal 5 tygodni dłużej!. To oznacza, że pracuje on aż … 13 miesięcy w roku.

 

Coraz krócej

Dane GUS pokazują również, że czas pracy obu grup – zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, systematycznie ulega skróceniu. W 2004 r. pracownicy spędzali w pracy średnio 39,8 godzin tygodniowo, natomiast przedsiębiorcy – 43,7 godzin, zaś dekadę później, było to odpowiednio 38,8 oraz 42,5 godziny tygodniowo. Pracownicy najemni pracują zatem obecnie aż o 1 godzinę krócej w porównaniu do 2004 r., zaś przedsiębiorcy – o 1,2 godziny krócej.

Starcie z PIT-em, czyli najczęściej pojawiające się błędy w zeznaniach

Do najczęstszych błędów w rozliczeniach rocznych należy zaliczyć niepoprawne rozliczenie strat z lat ubiegłych, pomyłki w zaliczkach wpłaconych w danym roku podatkowym i ich błędne utożsamianie z zaliczkami należnymi za dany rok podatkowy – tak wynika z informacji podanych przez Izby Skarbowe. Często pojawiają się również pomyłki w danych adresowych oraz w załącznikach.

 

Z uwagi na fakt, iż roczne zeznania podatkowe przedsiębiorców są o wiele bardziej skomplikowane, niż PIT-y składane przez osoby świadczące pracę na etacie, to nie może dziwić większa ilość pomyłek w nich występujących. Niestety, nie wszystkie błędy urzędnicy są w stanie poprawić samodzielnie, dlatego też przedsiębiorca musi niekiedy stawić się w urzędzie skarbowym i skorygować popełnione błędy. Jakie one są i czy można się przed nimi ustrzec?

 

Kłopotliwe zaliczki

Pracownicy US zwracają szczególną uwagę na błędy, które przejawiają się niewłaściwym wpisywaniem danych o zaliczkach. W PIT-ach 36 i 36L często bowiem mylone są zaliczki wpłacone w ciągu roku z zaliczkami należnymi. Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na to, iż „w części K formularza PIT-36 (w PIT-36L część J) należy wpisywać sumę zaliczek faktycznie wpłaconych przez podatnika, natomiast w części D i części J formularza PIT-36 (w PIT-36L część D i I) sumę zaliczek należnych. Natomiast w części N formularza PIT-36 (części M w PIT-36L) należy wpisywać zaliczki należne za poszczególne miesiące roku podatkowego.”

Ponadto, zanim przedsiębiorca wpisze informację o wpłaconych zaliczkach, powinien zweryfikować dokumenty wpłat lub przelewów, by umieścić w formularzu poprawne kwoty.

 

 

Odliczamy tylko część strat

Istnieje możliwość obniżenia kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu o straty z lat ubiegłych, jeśli zostały one wykazane. Jednak przedsiębiorcy powinni pamiętać, że nie można do PIT-u wpisać całej straty, bowiem w jednym roku podatkowym istnieje możliwość odpisania maksymalnie jej 50%.

Ponadto trzeba uważać, by przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego nie pomylić źródeł przychodów. Straty z lat ubiegłych mogą być bowiem odliczane wyłącznie od dochodu z tego źródła, z którego powstały.

 

Załączniki też są ważne

Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego spoczywa na osobach mających zarejestrowaną działalność gospodarczą bez względu na to, czy działalność ta pozwala na uzyskanie przychodu. Ponadto, niezależnie od uzyskanych przychodów, do swojego zeznania muszą oni dołączyć PIT/B.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać również o innych załącznikach, wynikających z podawanych w zeznaniu informacji. Przykładowo, dokonując odliczeń na dzieci (czyli rozliczając się na zasadach ogólnych), należy załączyć PIT/O.

 

Problemy z małżonkami

Rozliczając się w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z małżonkiem należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich identyfikatorów. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, posługują się w PIT numerem NIP, natomiast w przypadku małżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług poprawnym identyfikatorem jest numer PESEL.

Wśród błędów związanych ze wspólnym rozliczeniem małżonków można również wymienić błędną kolejność podawanych danych, tj. jeśli „podatnikiem” jest prowadzący działalność gospodarczą, to w dalszej części formularza konsekwentnie należy tak identyfikować „podatnika”. Tymczasem zdarza się, że wypełniający zeznanie przedsiębiorcy wpisują w rubrykach przeznaczonych na dane „podatnika” informacje dotyczące małżonka.

Ponadto należy pamiętać, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Przykładowo, oddzielne zeznanie podatkowe musi złożyć osoba prowadząca działalność gospodarczą i płacąca podatek według stawki liniowej (19%). Przedsiębiorca ten nie może dokonywać również  odliczeń na dzieci.

 

Krzyżyki również ważne

Błędy w zeznaniach nie są tylko wynikiem błędnej interpretacji przepisów czy niewiedzy. Pomyłki często biorą się też z nieuwagi wypełniających – przykładem może być zaznaczenia  krzyżykiem celu złożenia danego zeznania (tj. czy chodzi o złożenie zeznania czy też jego korektę). Równie często zdarzają się niepodpisane formularze, a tymczasem takie dokumenty są nieważne. Taka pomyłka oznacza konieczność ponownego udania się do urzędu skarbowego i złożenia podpisu nawet wówczas, kiedy wszystkie inne dane i wartości zostały podane prawidłowo.


 

Czym jest budżet państwa?

Budżet państwa to nic innego jak plan finansowy, który obejmuje przewidywane przez państwo wydatki i dochody ujęte w określonym przedziale czasowym. Podstawowymi źródłami dochodów są te pochodzące z pożyczek, własności publicznej, majątku publicznego oraz z opłat i pożyczek zaciąganych przez państwo u podmiotów gospodarczych krajowych bądź zagranicznych.

Tematyka ta jest niezwykle ważną kwestią, głównie dlatego, że na poziomie tworzenia budżetu dokonuje się jego podziału na różne resorty; ponadto powoduje on stabilizację na rynku i zapewnia zrównoważony poziom gospodarki a także stymuluje działalność podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z uchwałą sejmu z 30 lipca 1992 roku, przewidywalny budżet musi zostać rozpatrzony i ustanowiony nie później niż do końca roku budżetowego. Konstytucja nakłada dodatkowo czteromiesięczne ograniczenie od dnia przedłożenia Sejmowi projektu uchwały do czasu jej zatwierdzenia i przekazania do podpisu Prezydentowi. Nie może on, wedle art. 224 ust. 1 Konstytucji, odmówić podpisania i zwrócić ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm

Lubisz rozrywkę i zakupy? Płać kartą Raiffaisen Banku

Sporo korzyści, rabatów oraz punkty na start dla nowych użytkowników kart kredytowych. Pod hasłem „Smakuj życie każdego dnia!” bank zachęca do skorzystania z nowej usługi.

Na jakie bonusy mogę liczyć?

Posiadacze karty World MasterCard Class&Club otrzymają wysokie rabaty i specjalne oferty od partnerów banku – butików, sklepów czy restauracji. Na początku każdy otrzyma 2 000 punktów na start, które można wymienić np. na 5 biletów do kina Cinema City. Właściciele kart kredytowych w Raiffaisen Banku mogą również liczyć na różnego rodzaju nagrody w związku z przynależnością do programu World Mastercard Rewards. Za każde zakupy oraz wszelkie transakcje bezgotówkowe otrzymamy punkty. Wizyta w delikatesach, zatankowanie auta oraz wyjście do restauracji zawsze będą wiązały się z dodatkowymi korzyściami.

Co wyróżnia kartę World MasterCard Class&Club?

Otrzymujesz darmowe ubezpieczenie podróżne dla siebie i najbliższej rodziny, które nie raz przyda się podczas wyjazdów. Możesz korzystać z bezpiecznych rat na koncie bankowym. A limit kredytowy karty może wynosić nawet 100 tysięcy złotych (przyznawany w zależności od zdolności finansowych karty).

Wniosek o wydanie World MasterCard Class&Club można wypełnić przez internet lub w placówce Raiffaisen Banku.