Mieszkanie dla młodych

Od stycznia 2014 roku młodzi ludzie kupujący swoje pierwsze lokum mogą liczyć na pomoc finansową ze strony polskiego rządu a to za sprawą projektu „Mieszkanie dla młodych”. Pomoc ta jest możliwa w wypadku, gdy osoby takie nie posiadają innego mieszkania własnościowego, ani nie posiadali go w przeszłości; jeżeli młodszy z małżonków nie ukończył 35. roku życia; jeżeli kredyt będzie równoważnością co najmniej 50% ceny mieszkania i będzie zaciągnięty na co najmniej 15 lat oraz jeżeli cena mieszkania nie przekroczy stawki określonej dla danej lokalizacji.

Osoby samotne oraz bezdzietne małżeństwa mogą liczyć na 10% dopłaty do wkładu własnego a małżeństwa z jednym dzieckiem już na 15% dopłaty. Posiadanie dwojga dzieci to 20% dopłaty a w przypadku trojga i większej ilości – 30%. Ustawodawca postanowił także dołożyć 5% dopłaty dla tych z rodzin, które w przeciągu pięciu lat od zakupu mieszkania, będą miały kolejne dziecko, własne lub przysposobione.

Nie wszystkie banki przystąpiły do tego programu, warto więc sprawdzić listę tych, u których taką pomoc można uzyskać. Pełna, ciągle aktualizowana lista znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.