Coraz mniej upadłości w Polsce

Liczba upadłości przedsiębiorstw zarejestrowanych w kraju jest coraz niższa. Biorąc pod uwagę lata 2014 oraz 2015 liczba upadłości zmniejszyła się aż o 9% co jest bardzo dobrym wynikiem.
Liczba firm zgłaszających upadłość jest coraz niższa co daje bardzo dobre rokowania na następne lata. Biorąc pod uwagę szczegółowe zestawienia dotyczące upadłości można zauważyć, że branża hurtowni przeżywała bardzo ciężki okres. Świadczą o tym aż jedenaście upadłych firm z tej branży.
Badacz Euler Hermes w swoich badaniach szczególną uwagę zwraca na spadające marże – poprzez ten efekt przedsiębiorstwa są zmuszone do finansowania się długiem. Finansowanie tego typu w szczególnym stopniu uderza w sektor handlowy. Dodatkowo pewne problemy może poczuć sektor związany z wyrobami stalowymi, a także sektor związany z handlem artykułami motoryzacyjnymi.

Finansowanie długiem może mieć także swoje odniesienie w branży artykułami spożywczymi, chemią oraz kosmetykami. W szczególnym stopniu problem ten może dotknąć dostawców.
Przedsiębiorstwa które znalazły się na liście upadłościowej nie wykazywały tendencji spadkowej, wręcz przeciwnie. Obrót firm, które znalazły się na liście upadłościowej wyniósł ponad 700 milionów złotych. Liczba osób, które były zatrudnione w tych przedsiębiorstwach wyniosła ponad 1,6 tysięcy osób. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest fakt, że przedsiebiorstwa wykazały aż o 40$ większe obroty niż na cztery lata przed upadłością. Główną przyczyną upadłości przedsiębiorstw z wymienionych sektorów w głównej mierze bardzo mała rentowność sprzedawanych produktów.

Początkowo rynek był bardzo stabilny i przeżywał bum na wszystkie produkty. Otwarcie granic spowodowało lepszą koniunkturę oraz większe możliwości dla wszystkich przedsiębiorstw. Coraz lepsza i stabilniejsza sytuacja w kraju wpłynęła na ustabilizowanie się gospodarki i działających w niej przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mają rynek zbytu mogli wówczas zwiększyć swoją produkcje oraz zakres działania. Każdy sektor na tym korzystał, za wyjątkiem wymienionych wyżej. W sektorze handlowym sytuacja z utrzymaniem się na rynku była najcięższa, o czym świadczy ilość upadłych przedsiębiorstw. Pomimo pozytywnych wyników oraz wysokich obrotów nie udało im się utrzymać na rynku i splajtowały.