Zapracowany jak … polski przedsiębiorca

Polski przedsiębiorca wykonuje swoje obowiązki blisko 4 godziny tygodniowo dłużej, niż pracownik najemny – tak wynika z danych przedstawiony przez Główny Urząd Statystyczny.  Mimo iż obie grupy spędzają w biurze mniej godzin, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu, to różnica pomiędzy czasem ich pracy nie zmienia się wiele.

Co mówi GUS?

GUS, raz na kwartał, publikuje szczegółowe dane dotyczące średniego tygodniowego czasu pracy. Niemal wszystkie badania wskazują, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą  pracuje dłużej niż pracownik. Najspokojniejszym okresem, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników, są pierwsze miesiące roku.

W I kwartale przedstawiciele obu tych grup spędzają w biurach najmniej czasu. Dane za I kwartał 2015 r. wskazują, że pracodawcy oraz pracujący na własny rachunek pracowali średnio 39,6 godzin tygodniowo, natomiast pracownicy najemni – tylko 38.8 godzin w tygodniu. Początek roku to również okres, w którym różnica pomiędzy średnim czasem pracy prowadzących działalność, a pracowników najemnych jest najmniejsza, jednak nawet wówczas to przedsiębiorcy pracują dłużej.

Ziarnko do ziarnka…

Kolejne kwartały przynoszą stopniowe wydłużanie tygodniowego czasu pracy. O ile w przypadku pracowników, wydłużenie to wynosi 1 do 2 godzin tygodniowo, to w przypadku pracujących na własny rachunek i pracodawców różnice te mogą sięgać nawet 4 godzin tygodniowo. Najwięcej czasu przedsiębiorcy spędzają w biurze w miesiącach letnich a ich tydzień pracy trwa wówczas średnio nawet 46 godzin. Pracownicy w tym czasie spędzają w biurze nie więcej, niż 40 godzin. Pozornie niewielka różnica – 3,7 godzin tygodniowo oznacza, że polscy przedsiębiorcy pracują ok. 0,7 godziny dziennie dłużej niż ich pracownicy. W skali roku, jeśliby różnicę tę pomnożyć przez 52 tygodnie, a następnie podzielić przez tygodniowy czas pracy pracowników najemnych, to okazuje się, że polski przedsiębiorca spędza w pracy niemal 5 tygodni dłużej!. To oznacza, że pracuje on aż … 13 miesięcy w roku.

Coraz krócej

Dane GUS pokazują również, że czas pracy obu grup – zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, systematycznie ulega skróceniu. W 2004 r. pracownicy spędzali w pracy średnio 39,8 godzin tygodniowo, natomiast przedsiębiorcy – 43,7 godzin, zaś dekadę później, było to odpowiednio 38,8 oraz 42,5 godziny tygodniowo. Pracownicy najemni pracują zatem obecnie aż o 1 godzinę krócej w porównaniu do 2004 r., zaś przedsiębiorcy – o 1,2 godziny krócej.