Debet na koncie – gdzie warto się starać?

Debet jest swego rodzaju limitem, który przyznaje bank jako dodatkowy limit na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (tak zwanym ROR). Jego wysokość jest ustalana indywidualnie i jest zależna o wpływów na nasze konto, ich wysokości i regularności. Zwykle wielkość limitu, to maksymalnie sześciokrotność naszych miesięcznych wpływów.

Minimum formalności, to niewątpliwa zaleta tego typu pożyczek. Załatwienie ich trwa maksymalnie do 2 tygodniu, zwykle, jednak w ciągu tygodnia wszystko jest załatwione. Warunkiem otrzymania debetu jest kilkumiesięczna historia rachunku z regularnymi wpływami na konto. Umowa zwykle podpisywana jest na rok lub 2 lata. Przez ten okres można wielokrotnie spłacać i odnawiać limit.

Należy jedynie pamiętać, aby w dniu, kiedy wygasa umowa nie było debetu na naszym koncie.
Oprocentowanie wynosi około 10%, natomiast odsetki naliczane są od zadłużenia faktycznego. Przykładowo, jeśli jesteśmy 2 tysiące na „minusie” odsetki naliczane są tylko od tej kwoty. Oczywiście, pieniądze możemy przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.