Program 500 zł na dziecko – kto otrzyma pieniądze?

We czwartek 28 stycznia projekt ustawy został pomyślnie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się głosowania w parlamencie. Kiedy rodziny otrzymają pierwsze pieniądze?

Każdy rodzic na tym skorzysta

Program  „Rodzina 500 plus” zakłada przyznanie świadczenia każdej rodzinie bez względu na dochód. Rodzice otrzymają 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wyjątki dotyczą rodzin, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – w takiej sytuacji 500 zł będzie przyznawane również dla pierwszego dziecka. Według obliczeń Prawa i Sprawiedliwości z pomocy finansowej skorzysta prawie 2,7 miliona rodzin.

Prawdopodobnie pierwsze wypłaty zostaną zrealizowane w kwietniu tego roku. Po wejściu programu w życie samorządy lokalne będą miały miesiąc czasu na złożenie odpowiedniej ilości wniosków. W związku z tym pierwsze pieniądze trafią do rodzin około 30 dni po zatwierdzeniu ustawy. Według Elżbiety Rafalskiej, minister ds. rodziny, pracy i polityki społecznej, „Rodzina 500 plus” skłoni niektóre matki do zostania w domach dwa czy trzy lata dłużej i poświęceniu tego czasu opiece nad dziećmi.

Skąd rząd weźmie 17,05 mld zł.?

Ministerstwo Finansów negatywnie oceniło ten projekt, ponieważ zauważyło pewne rozbieżności. W projekcie ustawy została zawarta informacja, że na realizację planów potrzeba 17,05 mld złotych rocznie, natomiast rząd uwzględnił w obecnym budżecie kwotę 17,3 mld zł. Ministerstwo zapewnia, że błędy w wyliczeniach będą poprawione.

Bardzo krytycznie do projektu ustawy odnoszą się opozycja oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju. Przedstawiciele różnych ugrupowań twierdzą, że „Rodzina 500 plus” negatywnie wpłynie na rynek pracy. Osoby o niskich zarobkach nie będą szukały lepszego zatrudnienia. Inne osoby zarzucają, że program jest bardzo kosztowny i corocznie będzie trzeba wydać prawie 20 mld zł na jego realizację bez względu na stan gospodarki oraz koniunkturę.

Natomiast przedstawiciele Platformy Obywatelskiej proponowali, żeby zamiast dawać po 500 zł miesięcznie, była możliwość odliczenia tej kwoty od sumy płaconych podatków. W ten sposób ludzie mieliby motywację, żeby jednocześnie pracować oraz myśleć o powiększeniu rodziny.

Naukowcy zgodnie twierdzą, że Polsce są potrzebne programy na rzecz poprawy dzietności. Społeczeństwo starzeje się w zawrotnym tempie. Jednak niektórzy badacze uważają, że program raczej pomoże wyjść niektórym rodzinom z ubóstwa niż faktycznie skłoni dużą liczbę osób do powiększenia rodzin.