Archiwum dla Listopad, 2015

Co powinieneś wiedzieć o pożyczkach dla firm?

Pozyskiwanie środków finansowych to kwestia ważna na każdym etapie zarządzania firmą. Być może w którymś momencie pojawi się konieczność rozpatrzenia wzięcia pożyczki. Co powinieneś wziąć pod uwagę?
Kredyt a pożyczka
Podstawową nie zawsze widoczną w praktyce różnica jest to, że zgodnie z ustawą kredytów udzielają wyłącznie banki. W przypadku pożyczki – jest większa swoboda prawna.
Pieniądze z banku
1. Kredyt obrotowy – najczęściej na stosunkowo krótki czas, na bieżące potrzeby firmy. Może przyjmować formę debetu na koncie. Mamy tez kredyt płatniczy na konkretne zobowiązanie.
2. Kredyt inwestycyjny – raczej długoterminowy, w którym firma spłaca kredyt z osiągniętych zysków. Najczęściej powinna mieć zabezpieczony wkład własny na kredytowane przedsięwzięcie i jasno określone cele jego realizacji.
3. Szybkie i drogie formy pozyskania funduszy to:
– kredyt lombardowy – pod zastaw wybranych dóbr,
– kredyt dyskontowy – bank kupuje weksel przed upływem terminu płatności,
– kredyt akceptacyjny – bank będzie zgadzał się na weksle wystawione na rzecz swojego klienta,
– factoring – firma wpłaca zyski do banku a ten oddaje je pomniejszone o prowizję.

Trzeba zauważyć, że na koszty kredytu składają się oprocentowanie, prowizja, ale też np. ubezpieczenie, a czasem również konieczność otwarcia rachunku w danym banku.
Pożyczka pozabankowa
Sprawdza się najbardziej w dwóch przypadkach. Gdy zdaniem banku mamy nieakceptowaną historię kredytową a drugie – mamy potrzebę szybkiego pozyskania pieniędzy wynikająca np. z okazji biznesowej. Aby w związku z pośpiechem uniknąć złych konsekwencji zawarcia umowy pożyczki, powinniśmy przede wszystkim wybierać umową skonstruowaną w sposób jasny i gwarantującą bezpieczne terminy spłaty. Uczciwa firma pożyczkowa nie wstydzi się swoich umów i chętnie udostępni wzory przed dniem podpisania.

6 sposobów na zwiększenie popytu

Sprzedaż produktów lub/i usług to źródło naszego dochodu, jest miarą sukcesu i umożliwia nam dalszy rozwój lub decyduje o zamknięciu biznesu. Zanim jednak dokona się najczarniejszy scenariusz, warto rozpatrzyć kilka możliwości, które dźwigną nas w górę.
PREZENTACJA PRODUKTU
Chodzi tu o dwa aspekty.
Pierwszy to pokazania produktu w pomieszczeniu, czy to w biurze, czy w marcie, aptece. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby flagowe produkty stały w specjalnym miejscu w siedzibie i były swoistą rekomendacją. Jeśli chodzi o sklepy – warto mieć swój sposób prezentacji i kontrolować jego realizację z pomocą dystrybutorów. Podobnie z usługami. Można powiesić na ścianie fotorelacje z udanych spotkań, prezentacji multimedialnych, gdzie mamy uściski dłoni, uśmiechy.
Druga kwestia to uczestnictwo we wszelkich targach branżowych i posiadanie tam swojego stoiska, gdzie przedmiotami, ulotkami, folderami i nade wszystko delegowanymi ludźmi kształtujemy nasz wizerunek u potencjalnych odbiorców.

 
DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ
Kwestia bezdyskusyjna, będąca fundamentem sukcesu. Dlatego istotny będzie tutaj kontroling, od czasu do czasu – ankietyzacja choćby nieoficjalna i co najważniejsze – jeśli zachodzi potrzeba – udoskonalanie.
OBNIŻKA CEN
Najwięksi specjaliści biznesowi nie wyróżniają tego zabiegu. Jest on najtrafniejszy w przypadku niesprawdzenia się czegoś na rynku – aby wyprzedać chociaż po kosztach. Podobnie po sezonie, aby w magazynie za dużo nie zalegało. Odpowiednio wcześnie przed upływem ważności. Gra ceną w tych sytuacjach sprawdzi się. Gorzej jest, gdy skusimy Klienta niskim kosztem realizacji – później będziemy mieć problem w uzyskaniu podwyżki, chyba że naprawdę rozwijamy się, mamy rekomendacje innych i kojarzymy się jako bardzo dobra jakość.
ROZSZERZENIE GAMY PRODUKTÓW
Gdy coś dobrze się sprzedaje ma stabilną pozycję na rynku a zauważamy tendencje poszukiwań czegoś podobnego ale z jakimiś odmiennymi cechami – warto pozostawić pierwotny sprawdzony produkt, czy usługę a jakby obok niej wprowadzić coś zmodyfikowanego. Daje to szanse na nowych nabywców a i być może rozszerzenie zamówień od stałych klientów.
KREOWANIE MARKI
Ten proces trwa cały czas. Znowu dwie kwestie – działania własne i pracowników, ale tez być może specjalne działania PR.
BUDOWANIE RELACJI
Zadowolony Klient obdarzy nas zaufaniem. Z zaufania będą wynikały dalsze mierzalne już profity. Przede wszystkim on sam będzie naszym stałym odbiorcą, co ustabilizuje wpływy. Będzie mógł być swoistym testerem nowości i wspierać nas w ocenie przydatności nowych rozwiązań. Nade wszystko jednak – poleci nas innym!

Co powinien zawierać idealny biznesplan?

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozbudowując firmę lub przygotowując się do większego projektu – powinniśmy przygotować sobie choćby szkic przedsięwzięcia, uwzględniający najważniejsze jego aspekty i prognozy, w tym wady i ryzyko.

 

   

Proponujemy, aby dokument zawierał:

   1. Streszczenie pomysłu, które powinno wprowadzać w temat, być rysem przedsięwzięcia, wyjaśniacz o co w nim chodzi. Tekst powinien dawać czytającemu obraz tego, co zostanie uszczegółowione dalej. Warto podzielić się tym z osobami nie posiadającymi wiedzy o naszych planach i zapytać się ich, jaki obraz mają po przeczytaniu tego fragmentu. Jeżeli opowiedzą o nim tak, jakbyśmy my to widzieli – punkt dla autora.

 

 

  • Cel napisania biznesplanu, ale też główne cele i wszystkie inne, podzielone na kategorie, cele samego pomysłu, przedsięwzięcia, usługi, produkcji…

 

 

  • Charakterystyka firmy. Od podstawowych danych, jak nazwa, adres, kontakty, przedmiot działalności, po opis kompetencji osób zaangażowanych w sprawę a także wcześniejsze doświadczenia, mogące mieć znaczenie dla przedmiotu biznesplanu, o ile takowe były.

 

 

  • Charakterystyka samego produktu lub usługi. Tutaj powinien znaleźć się opis cech i właściwości tego, co chcemy uzyskać i wdrożyć. Technika wytwarzania. Porównanie na tle konkurencyjnych ofert. Prawa autorskie, czy patenty będące w posiadaniu wykonawcy. Przepisy prawne, jeśli dotyczą, metody unowocześnienia, itd.

 

 

  • Sposób zarządzania. Tutaj opis od kierownictwa, po wykonawców, specjalistów, kontrolerów, organizację tych osób w Okół przedsięwzięcia i ich role oraz zależności między nimi, odpowiedzialność za etap realizacji.

 

 

  • Rynek i konkurencja. Tutaj obowiązkowy jest opis branży, w jakiej umiejscowiona jest sprawa opisywana w biznesplanie. Dalej tendencje i wielkość rynku, jego segmenty, opis posiadanych klientów, jeśli będą lub mogą wpływać na realizację pomysłu. W skrócie – analiza SWOT.

 

 

  • Marketing i sprzedaż według zasady 4P. Produkt (product). Cena (price) z uwzględnieniem cen konkurencji i rabatów, ceny jednostkowej, etc. Dystrybucja (place) – strategia, kanały, partnerzy handlowi, sposoby płatności. Promocja i reklama (promotion) – formy, sposoby dotarcia do klienta, budżet, opis kampanii, PR.

 

 

  • Harmonogram realizacji na ca. 5 lat. Cele i terminy ich realizacji, sposób ich osiągnięcia i czynniki na to wpływające (sprzyjające i możliwe przeszkody oraz sposoby ich eliminacji).

 

 

  • Analiza finansowa. Podstawą będzie tu bilans, rachunek zysków i strat oraz sposób przepływu finansów. Warto uzupełnić tą część o sprawozdania finansowe wcześniejsze, jeśli dotyczy. Ponadto: źródła finansowania, rentowność, stopa zwrotu kapitału, zapotrzebowanie na środki finansowe na teraz i w przyszłości, założenia an których zbudowane były prognozy.

 

 

  • Załączniki. Tutaj jest szeroki wachlarz możliwości. Może być np. słowniczek pojęć używanych w biznesplanie. Oprócz tego np. specyfikacje techniczne, CV osób zaangażowanych w tym zarządu firmy, wyniki badań rynkowych, dane patentowe, rekomendacje, kopie umów podpisanych celem realizacji przedsięwzięcia.