Otagowane posty ‘kredyt inwestycyjny’

Cechy kredytu inwestycyjnego

Banki obecnie oferują wieloraką gamę kredytów bankowych. Należą do nich między innymi: kredyt hipoteczny, który służy do tego, aby wspierać budżet kredytobiorcy przy zakupie nieruchomości; kredyt inwestycyjny, które jest nakładany na petenta w celu zwiększenia jego majątku; kredyt towarowy, inaczej zwany kredytem kupieckim; kredyt konsumpcyjny (na nieokreślone z góry cele) oraz tak zwany kredyt obrotowy.

Zestawienie ma na celu przedstawienie w większym świetle kredytu inwestycyjnego, który nakładany jest przez bank na kredytobiorcę. To co jest ważne to sposoby udzielania tego kredytu oraz warunki, na których można ten kredyt otrzymać.

 

Omawiany kredyt inwestycyjny zostanie przydzielony kredytobiorcy tylko wtedy, gdy ten przedłoży pewne dokumenty. Dokumentami tymi są między innymi raport rentowności i ekonomiczności przedsięwzięcia, które kredytobiorca określił jako docelowe źródło prośby o kredyt inwestycyjny. W tym przypadku nie jest ściśle określone na co taki kredyt może zostać zaciągnięty, może to być nieruchomość (na przykład przyszłe biuro), maszyny robotnicze czy przemysłowe, dobra stałe czy ruchome. Co jest ważne to fakt, aby te rzeczy uwzględnione zostały w przepisach o kredycie inwestycyjnym oraz żeby zostały uwzględnione w umowie między kredytobiorcą a bankiem.

Kredyt inwestycyjny

Każdy przedsiębiorca może skorzystać z kredytu inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji. W życiu firmy nastaje taki moment, iż należy rozbudować lub powiększyć działalność. Jest to niezbędne do dalszego rozwoju firmy. Osobie zaciągającej kredyt zależy na powiększeniu dotychczasowego majątku. Gdy już otrzymamy kredyt to, na co można przeznaczyć środki pieniężne? Jakie są zobowiązania tego kredytu?

Kredytobiorca musi przeznaczyć pieniądze na środki materialne, czyli wyposażenie: sprzęty, urządzenia, samochody, maszyny, rozbudowę firmy. Kolejnym zobowiązaniem finansowym jest restrukturyzacja, związana z przekształceniem struktury rynkowej oraz ostatnim elementem jest zakup nowych obiektów. W kredytach inwestycyjnych oprocentowanie jest zmienne, często wymagany jest wkład własny.

idea bank kredyt inwestycyjny

Składając wniosek do banku należy podać, jaka kwota jest nam potrzebna oraz na jaki cel. Często wiąże się to z przygotowaniem kosztorysu a nawet dobrze zrealizowanego biznesplanu. Do takiego wniosku dołącza się jednocześnie przychody firmy. Gdy już uzyskamy kredyt, możemy w każdym momencie dokonać spłaty kredytu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy. Raty tego kredytu udzielane są zazwyczaj na dłuższy okres, od 20 do 25 lat. Banki, jakie oferują kredyty inwestycyjne to: Idea Bank SA, Getin Bank, mBank. Kredyt inwestycyjny skierowany jest dla firm, które utrzymują się na rynku ponad rok czasu. Banki finansują zwykle około 70% inwestycji, stosując hipotekę jako zabezpieczenie.

 

Polecane artykuły:

Kupuj z głową – to wcale nie jest takie trudne!

Faktoring – dla kogo?