Na jakie dotacje ze środków UE mogą liczyć firmy w latach 2014-20?

Na rozwój biznesu w przedziale czasowym 2014-20 przewidziano 20 mld euro.

Mikro, małe i średnie firmy mogą korzystać z 3 źródeł. Pierwsze to programy regionalne w danym województwie. Drugie to Program Inteligentny Rozwój. Trzecim źródłem jest program Polska Wschodnia.

Jakie działania mogą liczyć na środki finansowe?

Na wsparcie tworzenia koncepcji produktów i usług przez przygotowywanie ich prototypów, czy działań pilotażowych po wdrożenie na rynek. Chodzi o badania i rozwój w biznesie.

Ciekawe jest też dofinansowywanie tzw. inteligentnych specjalizacji. Każdy region ma takowe określone i w zależności od lokalizacji preferowane będą działania w przemyśle włókienniczym, czy gdzie indziej np. medycyna.

Rozwój firm samych w sobie, aby mogły modernizować lub wprowadzać nowe produkty i usługi, albo np. na rozbudowę parku maszynowego danego zakładu produkcyjnego.

Spory nacisk kładziony będzie na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak sprzedaż przez Internet, zarządzanie zasobami ludzkimi on-line, itp. Podobne szanse na powodzenia mają inicjatywy kierowane ku ochronie środowiska (np. produkcja energii z OZE), współpracy międzynarodowej (targi zagraniczne) i szkoleniom w zależności od popytu, czyli że zapotrzebowanie wyjdzie od przedsiębiorcy a nie od instytucji szkoleniowej.