Kiedy ryczałtowiec musi przejść na księgę przychodów i rozchodów?

W ubiegłym roku prawo do opodatkowania przychodów ze swojej działalności podatkiem zryczałtowanym mieli ci przedsiębiorcy, którzy złożyli odpowiedni wniosek do fiskusa w terminie do 20 stycznia oraz równocześnie uzyskali w roku poprzednim dochody mniejsze niż 626 880 złotych. Kwota ta wynika z przelicznika walutowego z dnia 1 października 2014 roku, kiedy to Euro było było równe 4,1792 złotym.

Granica opodatkowania w 2016 roku wynosi 150 tysięcy euro, jednak dopiero 1 października tego roku przedsiębiorcy dowiedzą się – biorąc pod uwagę średni kurs euro w tym dniu – jak będzie przeliczało się to na złotówki.

Nowa regulacja prawna daje możliwość zdecydowania się na opodatkowanie ryczałtowe bez względu na wysokość rocznych przychodów, dla tych osób, które w roku 2016 zakładają własne firmy. Warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia, w którym zaznacza się wybór opodatkowania ryczałtowego. Należy je złożyć nie później niż w czasie uzyskania pierwszego przychodu. Później możliwość taka zanika i przedsiębiorca przechodzi na prawo opisane w pierwszym akapicie.

Prawo do ryczałtu tracą osoby prowadzące apteki, lombardy, działalność w zakresie handlowaniem wartościami dewizowymi, częściami do samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz tacy, którzy wyrabiają towary objęte akcyzą, z wyjątkiem energii elektrycznej, która pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, owe prawo tracą także ci, którzy prowadzą firmy w zakresie wolnych zawodów, które nie są wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4).

Gdy przedsiębiorca uzyskuje dochód z wyżej wymienionych działalności, to ma obowiązek przeprowadzić do końca roku podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewentualnie księgi rachunkowe. Równocześnie zrzeka się on zryczałtowanej stawki PIT-u i zgadza się na przeliczanie skalą podatkową.