Czym jest dywersyfikacja inwestycji?

Z pojęciem inwestycji spotykamy się każdego dnia, zarówno w mediach, internecie jak i rozmowach ze znajomymi. Z wszystkich stron każdy próbuje nas zapewnić, że wszelkiego rodzaju inwestycje począwszy od obligacji a na agresywnych działaniach giełdowych zakończywszy to dla nas sposób na sukces. Mają oczywiście racje, jednak warto pamiętać, że trzymając się jednego typu inwestycji niekoniecznie odniesiemy sukces.

Jeśli już zaczniemy inwestować w swoją przyszłość powinniśmy nasz portfel podzielić na kilka różnych opcji. Powinny się w nim znaleźć zarówno inwestycji, na których można dużo zarobić, jednak które są dość ryzykowne, jak i takie, które dadzą nam pewny, lecz niski zysk. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której stracimy całe pieniądze. Nawet jeśli nie uda nam się wypracować założonego zysku, ponieważ w którymś miejscu powinie nam się noga, to mimo wszystko część pieniędzy zachowamy i możemy je albo zostawić, albo przeznaczyć na dalsze inwestycje.

Ważne jest również odpowiednia dywersyfikacja inwestycji – sensowny podział środków, które możemy przeznaczyć. Nie powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której 90% pieniędzy zainwestujemy w narzędzia obarczone dużym ryzykiem, a jedynie 10% na pewne obligacje Skarbu Państwa bądź inne bezpieczne fundusze. Byłby to bardzo niepoważny i niebezpieczny krok z naszej strony. Wszystko powinno zostać podzielone proporcjonalnie.