Co trzeba wiedzieć o finansach firmy?

Podstawowa wiedza o finansach prowadzonego biznesu w pigułce to przygotowany przeze mnie mini niezbędnik pojęć.

Operujemy często dwoma głównymi pojęciami, jeśli chodzi o sferę finansową. Pierwsze to finanse osobiste a drugie – finanse przedsiębiorstwa. To dumnie brzmiąca nazwa, ale dotyczy także jednoosobowych działalności gospodarczych. Przez pojęcie finansów firmy rozumie się zarówno pieniądze, jak i operacje, jakie przeprowadzamy, aby je uzyskać i wydać.

Nawet najmniejszy biznes ma swój system finansowy. Pojęcie to obejmuje swym znaczeniem wszystkie działania związane z pieniądzem we firmie. Mamy tu zatem planowanie operacji pieniężnych i ich faktyczną realizację. Osoby odpowiedzialne za finanse w firmie bardzo często nie tylko planują, ale także prognozują a na zakończenie działań – ewidencjonują i analizują przebieg wykonanych operacji.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydaje się, że to jest najprzyjemniejsze. Jednakże wielką częścią sukcesu firmy jest umiejętność zarządzania jej środkami. Tutaj mamy wszystkie decyzje podejmowane w związku z realizacja głównego celu biznesowego. Uwzględniają one wszystkie umiejętności, narzędzia, zasady i kryteria, jakimi dysponują ludzie zobligowany do decydowania o finansach firmy. Największe znaczenie ma tutaj efektywne gospodarowanie środkami finansowymi.

Warto wspomnieć także o trzech rodzajach działań, jakie przeprowadza się podczas prowadzenia firmy i ich związek z finansami danego biznesu.

Działalność operacyjna to wszystkie czynności, jakie trzeba przedsięwziąć, aby otrzymać finalny produkt, wykonać usługę oraz sprzedać ją umiejętnie. Wynikiem tych działań jest zysk lub strata firmy, obliczane na podstawie zestawienia kosztów i dochodów operacyjnych. Wynik operacyjny pozwala stwierdzić na ile prowadzona działalność jest efektywna.

Działalność inwestycyjna zawiera w swym znaczeniu czynności przy zakładaniu i uruchamianiu firmy a potem przy jej rozwijaniu. Mają one rozbudowywać majątek biznesu i zwiększać jego jakość. W znaczący sposób może ona wpływać np. na cennik przedsiębiorstwa.

Działalność finansowa jest niczym innym, jak pozyskiwaniem środków finansowych z dostępnych źródeł a także ich spłatą w przypadku kredytu lub pożyczki.